Óvodakép

A Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha önállóan működő intézmény Miskolc vonzáskörzetében lévő Kistokaj községben helyezkedik el. A városból sokan kiköltöztek, hogy nyugodt, természetes környezetben éljenek. Miskolc annyira közel van, hogy a munkába járás nem jelent problémát. A fiatalok szívesen építkeznek, illetve vásárolnak itt házat. Így a gyermekek létszáma folyamatosan növekszik. Négy óvodai és két bölcsődei csoport működik. Nagy könnyebbség az itt élőknek, hogy gyermekeiket nem kell a városba utaztatni minden nap. Itt is minden feltétel adott ahhoz, hogy gyermekük szép környezetben, megfelelő szakmai irányítás mellett harmonikusan fejlődjön. A szülők többsége, rendelkezik munkahellyel, így hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek szinte nincs is a településen. A felzárkóztatás helyett, a tehetséggondozásra fektetünk nagy hangsúlyt. Ehhez a személyi és tárgyi feltételek is adottak, hisz 2013-ban, nyáron került átépítésre, bővítésre az óvoda épülete, hogy minden tekintetben kielégítse a szülők és a gyermekek igényeit. Ez a felújítás az idei 2021-es évben is folytatódott. Tágas, világos, esztétikusan berendezett csoportszobákban játszhatnak a gyerekek. Rendelkezünk só szobával, ahol mindennap eltöltenek egy kis időt a gyerekek. Tornatermünk minden igényt kielégít, biztosítja a felhőtlen mozgást rossz idő esetén, illetve helyet ad a testnevelés foglalkozásoknak, illetve a külön, szabadon választott tevékenységeknek. Intézményünk szerves része a község életének. Igyekszünk minden olyan rendezvényen részt venni a gyermekeinkkel, amelyekre meghívást kapunk. Óvodai előadásokkal – néptánc, betlehemes – színesítjük a Közösségi Színtér programjait, rendezvényeit.

A kötelező foglalkozások oktatása mellett (matematika, környezetismeret, ének-zene, mozgás, vizuális nevelés, mese, vers) kiemelten foglalkozunk a környezet és természetvédelemmel, a néphagyományőrzéssel. Nem engedjük feledésbe merülni a jeles napokat, például: Márton-nap, farsang, kiszebáb égetés stb…. Számon tartjuk a környezetvédelmi napokat, például: Víz Világnapja, Állatok Világnapja, Föld napja stb… Egyéb pedagógiai programok: falunap, szüreti mulatság, vers-és mesemondó verseny, egészséghét.

Olyan intézményt szeretnénk, ahová a gyerekek szeretnek járni, a második otthonuknak tekintik. Ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, ezért együttműködőek a nevelés-oktatás céljainak megvalósításában, segítőkészek a mindennapi bölcsődei, óvodai életben. Ahol az intézmény valamennyi dolgozója fontosnak érzi magát a közös célok megvalósításában.

Sikeres intézményt szeretnénk – partnerközpontú működés biztosításával – a Szülői Szervezet, az Önkormányzat, és egyéb partnerek támogatásának elnyerésével. Ezért fő feladatunk: a nyugodt, derűs munkahelyi légkör kialakítása és megtartása, ahol a türelem, tisztelet, egymás megbecsülése minden nap jelen van. A nevelőtestület sokat nyer abból, ha tagjai együttműködnek, mert így az egyéni tudás a leghatékonyabban hasznosul.

Egy intézmény akkor működik az elvárásoknak megfelelően, ha mindazok, akik benne tevékenykednek, jól érzik magukat, kapcsolatukat nyílt és őszinte kommunikáció jellemzi. A bizalom és az elfogadás légkörében minden személyiség fejleszthető.

Célunk

  • Szakmailag megalapozott, eredményes intézmény működtetése, mellyel a gyermekek, szülők, a fenntartó és egyéb partnerek is elégedettek.
  • Elkötelezett, hivatástudattal rendelkező alkalmazotti közösség kialakítása.
  • A feltételrendszerek biztosítása, amelyek lehetővé teszik a köznevelési törvénynek megfelelő gyakorlati munkát.
  • A szervezeti működés hatékonyabbá tétele, a munkahelyi légkörrel való elégedettség folyamatos javítása.
  • Azonos intézményi normák kialakítása, melynek betartása mindenki számára kötelező.
  • Hagyományteremtés, amely az intézmény sajátosságát, egyéni arculatát mutatja.
  • A község meghatározó intézményévé válni, a községi programok meghatározó szereplője, résztvevője lenni.
  • Célunk, hogy minden kistokaji gyermek intézményünkbe járjon, 100 %-os legyen a kihasználtsága.

Mottónk:

Egy magocska jó helyre ültetve, megfelelően táplálva sudár fává terebélyesedhet, rossz körülmények közt pedig csenevész bokrocska marad.”

(Szendi Gábor)

Reméljük, intézményünk elnyerte tetszésüket és a jövőben is bennünket fognak választani. Várjuk a Kistokaji és a környező településről jövő gyermekeket is.

                                                                                                               GyurkóTiborné

                                                                                                             intézményvezető