Községünk Miskolc vonzáskörzetében helyezkedik el, ezért a lakosság száma az utóbbi időben ugrásszerűen megnövekedett. Az óvoda alapításakor szervezett egy vegyes csoport mára 4 osztott csoporttá fejlődött.

Gyermekeink többsége teljes családból kerül ki olyan kiváltságos, helyzetben vagyunk, hogy hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek száma csekély.

Eddigi munkánk során nagy hangsúlyt kapott a játékra épülő személyiségfejlesztés, a játékos tanulás. A továbbiakban is fontosnak tartjuk a személyiség fejlődéséhez igazított nevelési feladatok érvényesítését, hangsúlyozva a játék elsődlegességét.

Óvodás életkorban a nevelés eszközei közül a játék a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete.

Ebből következően a gyermek 7-9 óra napi játékszükségletét ki kell elégíteni, és meg kell hagyni a játék semmi mással nem helyettesíthető szerepét, funkcióját a gyermek életében. A 3-6-7-éves gyermek létformája a játék. Ezen keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világ sokszínűségét. Ezen keresztül szerzi ismereteit, tanul, jut örömökhöz, sikerélményhez. A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja.

Munkánk során azt szeretnénk elérni, hogy gyermekeink legyenek derűsek, őrizzék sokáig őszinte mosolyukat, szeretettel forduljanak társaik felé. Önként, örömmel vegyenek részt minden tevékenységben és azt élvezetes játéknak tekintsék. Őrizzék meg természetes kíváncsiságukat, óvják, védjék, alakítsák környezetüket. Bontakozzon ki kreativitásuk.

Az óvodapedagógusok fogékonyak minden új dologra, szívesen kísérleteznek, új utakat keresnek. Jellemző rájuk a kreativitás, a jó kézügyesség, ezért is választottuk a komplex tevékenységet programunknak.