2014.01.06-án beköltöztünk a gyönyörűen felújított Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha épületébe. Itt minden megtalálható, amely a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztéséhez szükséges.

Négy foglalkoztató szobában helyeztük el a 85 fő óvodás gyermeket:

1 kiscsoport

1 középső

2 nagy csoport

Az 5 foglalkoztatóba pedig a 10 fő bölcsődés gyermeket.

Szinte egy hónap alatt megnövekedett a gyermeklétszám: 94 fő óvodás és 12 fő bölcsődés gyermekünk van, ami a 2013/2014-es tanév végére 100%-os kihasználtságot jelent.

Az óvodában felvehető gyermeklétszámot a Kistokaji Önkormányzat Képviselőtestülete, – élve a törvény adta jogával 20%-al megemelte. Erre azért volt szükség, hogy minden hozzánk jelentkező gyermeket fel tudjunk venni, ne kelljen senkit elutasítani.

A 2017/2018-as tanévet 104 fős óvodás és 26 fő bölcsődés gyermekkel indítottuk.

Nagyon örülők ennek a népszerűségnek, ami köszönhető a minden igényt kielégítő épületnek és a magas színvonalú szakmai munkának.

A foglalkoztató szobák mellett hatalmas tornateremben igyekszünk kielégíteni a gyerekek mozgásigényét.

Az egészséges életmódra nevelés szerves része a só szoba használata.

Az esztétikus tárgyi környezett mellett odafigyelünk a belső tartalomra is. A nevelőtestülettel közösen megírtuk saját Helyi Óvoda Nevelési Programunkat “Komplex Tevékenységek” címmel. A kötelező foglalkozások oktatása mellett /matematika, környezetismeret, ének-zene, mozgás, vizuális nevelés, mese, vers / kiemelten foglalkozunk a környezet és természetvédelemmel, a néphagyományőrzéssel. Nem engedjük feledésbe merülni a jeles napokat/például: Márton-nap farsang, kiszebáb égetés stb… / a népi kismesterségeket /szövés, fonás, agyagozás, nemezelés stb…/. Számon tartjuk a környezetvédelmi napokat, például: Víz Világnapja, Állatok Világnapja, Föld napja stb…

A 2011 évi CXC-es Köznevelési Törvény kiemelten, az erkölcsi neveléssel. Ezt szem előtt tartva dolgoztuk ki ” llik nem illik “foglalkozást, amelynek keretében szituációs helyzeteket teremtve a legalapvetőbb udvariassági, viselkedési szabályokkal ismertetjük meg a gyerekeket.

Reméljük, intézményünk elnyerte tetszésüket és a jövőben is bennünket fognak választani.

 

Mottónk:

                  ” A feltétel nélküli szeretet a gyereknevelés vezércsillaga.

                              A szeretet abszolút ingyenes, az egyetlen jó pedagógiai módszer.”