Bemutatkozás

Kedves Látogató!

Örömünkre szolgál, hogy a Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha honlapján köszönthetjük Önöket.

Intézményünk Kistokaj Község központjában található, közvetlenül az Általános Iskola mellett. A városból sokan kiköltöztek, hogy nyugodt, természetes környezetben éljenek. Miskolc annyira közel van, hogy a munkába járás nem jelent problémát. A fiatalok szívesen építkeznek, illetve vásárolnak itt házat. Így a gyermekek létszáma folyamatosan növekszik. Négy óvodai és két bölcsődei csoport működik. Nagy könnyebbség az itt élőknek, hogy gyermekeiket nem kell a városba utaztatni minden nap. Itt is minden feltétel adott ahhoz, hogy gyermekük szép környezetben, megfelelő szakmai irányítás mellett harmonikusan fejlődjön.

Az épületünk minden igényt kielégítő, barátságos, tágas, világos, esztétikusan berendezett csoportszobákban játszhatnak a gyerekek.

A két bölcsődei csoportszoba az óvodaépület földszinti részén kapott helyet a kiszolgálóegységekkel (öltöző, mosdó, pelenkázó, tejkonyha). Külön udvarrészen, és nagy fedett teraszon levegőzhetnek, motorozhatnak, biciklizhetnek a bölcsisek. Az óvoda adottságait is maximálisan kihasználják: sószoba, tornaterem, foglalkoztató szoba. Közös programokat szervezünk az óvodával, így az óvodai beszoktatás már egyáltalán nem jelent gondot.

Az emeleten négy óvodai csoportszoba van és egy só szoba. Óvodánk elsősorban osztott csoportok szervezését részesíti előnyben, de a hozzánk jelentkező gyermekek korbeli összetételétől függően nem zárkózunk el az osztatlan vegyes csoport szervezésétől sem.

Bölcsődénk A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja, óvodánk pedig az Óvodai nevelés országos alapprogramja mentén neveli a gyermekeket. Intézményként sokat teszünk azért, hogy Önök napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, miközben gyermekeiket biztonságos helyen tudhatják.

Bölcsődei nevelésünk kiemelt célja, hogy nyitottan, szakmailag felkészülten, nagy empátiával, családias derűs légkörben elősegítse a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve az életkori, egyéni és helyi sajátosságokat. A bölcsődei nevelésünk középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. Az ellátásunk a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család támogatását célozzuk meg.

Az ideérkező gyermekek szüleinek elvárása a kislétszámból adódó családias jelleg, és az ez által biztosítható egyéni bánásmód. Az óvodánkban nevelt gyermekek érzelmekre épülő, pozitív szociális viselkedési mintát örökítenek tovább. Óvodánk valamennyi dolgozójának pedagógiai célja, hogy az előttünk álló feladataink eléréséhez biztonságos érzelmi támaszt nyújtsunk, miközben tudatosan neveljük a hozzánk járó gyermekeket.

A helyi sajátosságok, adottságok megkövetelik, hogy saját programot használjunk, amelyben a gyermeki tevékenység szabadsága nemcsak alapelvként szolgál, hanem a sokoldalú fejlődés eszközrendszerét is kiszélesíti. Megjelenik benne a lokálpatriotizmus, természetszeretet, környezetvédelem.

A játéknak kiemelt szerepet tulajdonítunk. A program egésze személyiségközpontú, melyben az egyéni fejlődés elősegítése előtérbe kerül. A nevelési programunk alapelve, hogy biztonságban, szeretetben, a mozgásfejlesztés sokféle módszerének alkalmazásával felszabadult, vidám, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. A gyermek mozgása és játéka fejlődésének alapja. Az óvodapedagógus szeretetteljes, befogadó bánásmóddal, sokféle tapasztalási lehetőséggel gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Olyan életmódszervezést biztosítunk az óvodáskorú gyermekeknek, amely természetes, és derűssé, ésszerűvé teszi az egész napos óvodai együttlétet.

Nevelőink derűsek, elfogadóak, elősegítve ezzel a gyermekek élményeinek feldolgozását, ismereteik rendszerezését. Kisgyermeknevelőink és óvodapedagógusaink törekednek az új, innovatív módszerek alkalmazására a mindennapok tevékenységei alkalmával. Kiemelt feladataink a környezet- és természetvédelmi nevelés, néphagyományőrzés. Fontosnak tartjuk megismertetni gyermekeinket az őket körülevő valós természeti és társadalmi környezetükkel. Törekszünk az ünnepek, hagyományok ápolására, megtartására: Márton napi lámpás felvonulás, környezetvédelmi és jeles napok megünneplésére.

Egyéni fejlesztés lehetőségét biztosítjuk intézményen belül logopédussal, gyógypedagógussal. A gyermekek többféle délutáni program közül választhatnak, amellyel hozzájárulunk a személyiségük optimális fejlődéséhez, szabad idejük hasznos eltöltéséhez. Lehetőség van megismerkedni játékos formában az angol nyelvvel, amelyet intézményünk két óvodapedagógusa tart. Ezen kívül lego programozó ovi foglalkozáson és hittanon vehetnek részt a gyermekek. Intézményünk tornaterme pedig helyet biztosít a mozgásos foglalkozásoknak: jóga, modern tánc, pici torna, judo, Bozsik foci.

Intézményünk a fenntartónak, Kistokaj Község Önkormányzatának köszönhetően folyamatosan szépül, bővül. 2013-ban, nyáron került átépítésre, bővítésre az óvoda épülete, hogy minden tekintetben kielégítse a szülők és az egyre növekvő gyermeklétszám igényeit. 2021-ben a konyha teljes felújításon esett át, valamint a bölcsőde és óvoda folyosó falának burkolása és festése is megtörtént. Az óvoda alapítványának, a Kistokaji Óvoda Gyermekiért Alapítvány támogatásával folyamatosan bővítjük a csoportszobai és udvari játékeszközeinket.

Mottónk:

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (…) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek most már meg ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségeinkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.”

(Rudolf Steiner)

 

Honlapunkon keresztül megismerhetik csoportjainkat, informálódhatnak az intézményünkben zajló eseményekről, programjainkról. Betekinthetnek a legfontosabb dokumentumainkba. A hírfolyamon keresztül pedig tájékozódhatnak az aktuális információkról.

A nevelőtestület nevében is kellemes időtöltést kívánok!

                                                                                                              Gyurkó Tiborné

                                                                                                             intézményvezető