Ünnepek

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.

Fontos feladatunk a hagyományok ápolása, az ünnepélyek, megemlékezések, a melyeket a gyermekek napirendjébe illesztve nyílt vagy zárt körben, csoportonként, illetve az egész intézményre kiterjedően szervezünk meg. A belső termek is az ünnepekhez méltó díszítést kapnak óvodában, bölcsődében egyaránt. Az ünnepet – kellő időt biztosítva a felkészülésre – az óvónő, a kisgyermeknevelő a gyerekek számára érthető tartalommal, formával teszi emlékezetessé, bensőségessé. A gyermekközösséggel kapcsolatos megemlékezéseket, hagyományokat különböző szervezési formában az éves munkaterv tartalmazza, amit az óvónők, kisgyermeknevelők saját csoportjukban egyedivé alakítanak, konkretizálnak.

Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok, jeles napok ünnepei:

 • Közös megemlékezés a gyermekek név, illetve születésnapjáról.
 • Óvodai ünnepélyek, rendezvények: Szüreti mulatság, Márton-nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét.
 • Állatok világnapja.
 • Mese-és versmondó verseny.
 • Nemzeti Ünnepünk: március 15.
 • Víz Világnapja
 • Föld napja.
 • Anyák napja.
 • Évzáró, ballagás.
 • Gyermeknap- gyermekhét.
 • Egészséghét.
 • Nagycsoportosok búcsúztatása.
 • Népi hagyományok ápolása.